May mamang dumating sa aming opisina
May inabot na supot na’ng nilalaman ay kuwarta
Tanong ko “s’an ‘to galing, at para po saan”
Sagot niya “wag ka na, magpa-Good Boy ka lang diyan

Basta Good Boy lang kayo, masaya kayo rito
Maraming makakain basta Good Boy lang kayo
‘Wag ka nang maingay, ’wag nang magtatatanong
Dadami pa ang grasya, magpa-

Good Boy – Di nagtatanong
Pa-Good Boy – Di nagsusumbong
Pa-Good Boy – Maaasahan mo
Tuloy-tuloy ang kabig, magpa-
Good Boy lang kayo”

Umangat ang aking buhay, nagpa-Good Boy nga ako
Lumawak ang hawak, tumaas ang aking puwesto
Ang supot noon naging gym bag na puno
Ng porsyento’t kumisyon mula
Iba’t ibang negosyo

Sa gusali, semento, sa bakal at bato
Maraming makakain, nakikain din ako
Sa bertdey at handaan, sa bahaybakasyunan
Dumami pa ang grasya nang pa-

Good Boy – Di nagtatanong
Pa-Good Boy – Di nagsusumbong
Pa-Good Boy – Maaasahan mo
Tuloy-tuloy ang kabig, nung pa-
Good Boy pa ako

Ngayon ako’y nagbago na
Heto na nga’t kumakanta
Maaaring maraming pa-Good Boy pa
Sa puwesto ay naka-angkla
Isa ako rito noon
Nguni’t di na makaya pa
Ang bigat ng mga lihim na
Dala-dala, dala-dala, dala

Sa media – Papogi nang papogi
Sa hearing – Iwastanggi
Pag nabuking – Nag-a-abroad agad
Ka-pagod magpa-Good Boy pag gumagawa ng bad

Pag hinabol – Tago lang nang tago
Pag nahuli – Tuloy sa ospital
Pag kulong, balik loob – Maaasahan mo
Bigla na lang tiwala sa due process of the law

Pa-Good Boy – Siya’ng tinatanong
Pa-Good Boy – Siya’ng nagsusumbong
Pa-Good Boy – Maaasahan mo
Ka-pagod magpa-Good Boy pag gumagawa ng bad