Anomaly, anomalia
Anong animal ang sugapa?

Nagpapanggap maharlika,
Ninanakawan ang kapwa.

Ano? Mali? Animal ka!
Hindi hayop,

Tao pala.